Advokátní kancelář

Advokátní kancelář AdámekAdvokátní kancelář JUDr. Aleše Adámka byla založena v roce 2002. Od počátku své existence poskytuje své právní služby profesionálně, nezávisle a flexibilně.

Poskytujeme právní služby také anglicky, německy a rusky mluvícím klientům. Naše advokátní kancelář nabízí možnost poskytování právní pomoci v sídle či bydlišti klienta po předchozí dohodě nebo poskytování operativního poradenství po telefonu či emailu po předchozí dohodě.

JUDr. Aleš Adámek

JUDr. Aleš Adámek absolvoval právnické studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1998. V roce 2001 pak složil státní rigorózní zkoušku v oboru finančního práva a advokátní zkoušku.

JUDr. Aleš Adámek je zapsán v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou, pod evidenčním číslem 9372. Provozuje samostatnou právní praxi nepřetržitě od roku 2002.